new xvideos site
kowalsky 3gp sex

Huisregels

Huisreglement uitgaanscentrum De Kers

Betreden van de gelegenheid betekent akkoord gaan met de huisregels.

Huisreglement

 • Toegang alleen voor personen van 18 jaar en ouder.
 • Betreden van ons terras en onze bedrijfsruimtes is op eigen risico.
 • De directie aanvaard geen aansprakelijkheid aangaande in deze gelegenheid opgelopen persoonlijk letsel, vermissing, schade aan en/of diefstal van goederen.
 • De eigenaar heeft het recht personen de toegang te weigeren zonder opgave van reden.
 • Alcoholhoudende dranken zijn alleen toegestaan voor bezoekers van 18 jaar en ouder.
 • Beveiligingsmedewerkers hebben de bevoegdheid te handelen in naam van de eigenaar.
 • Een ½ uur voor sluitingstijd wordt er geen toegang meer verleent aan nieuwe bezoekers, ook sluit de bar een ½ uur voor sluitingstijd.
 • Aanwijzingen van onze medewerkers die verband houden met de huisregels dient u direct op te volgen. Indien er geen opvolging gegeven word aan de aanwijzingen dan wordt u door een van onze beveiligingsmedewerkers uit ons bedrijf verwijdert.
 • Medewerking aan controle op wapen en/of drugs bezit is verplicht.
 • Indien een geboekte artiest , wegens onvoorziene omstandigheden, niet kan komen wordt er een alternatief programma aangeboden en kan er geen geld terug gegeven worden voor al aangeschafte kaarten.
 • Tonen van een originele ID op verzoek van een medewerker is verplicht. Een foto óf kopie is niét geldig.
 • Jassen, bodywarmers, vesten of kledingstukken die hier op lijken zijn verplicht op te hangen in de bewaakte garderobe.
 • Gevonden voorwerpen inleveren bij de bar in het cafe.
 • Klachten direct melden bij de bedrijfsleider (aan de bar in het cafe kun je vragen waar hij is).
 • Correcte kleding is verplicht, uitdrukkelijke overtuigingen van geloof, voetbalclub, of welke vorm van overtuiging is niet toegestaan om uit te drukken in kleding óf lichaamsversiering.

Indien er een evenement is waar -18 ook is toegestaan geld ook:

 • Personen onder de 18 mogen geen alcohol kopen, gebruiken of vasthouden.
 • Er mag ook geen alcoholhoudende drank aan personen onder de 18 worden doorgegeven.

Garderobe:

 • Betaalde garderobe is voor eigen risico, bij vermissing bij aantoonbare schuld van ons (dus nog een garderobepenning in bezit, en geen jas gekregen maar wel ingeleverd, en dezelfde avond gemeld) wordt tot maximaal € 50,- vergoed, duurdere jassen inleveren is voor het bedrag boven de eerder genoemde € 50,- voor eigen rekening en risico, zoals ook aangegeven bij de inleverbalie.
 • Voor duurdere jassen bestaat de mogelijkheid om tegen 1% van de aangegeven dagwaarde met een minimum van € 2,50 gebruik te maken van de garderobe zoals aangegeven op het bord bij de garderobe.
 • Als door drukte de garderobe vol is vervalt de verplichting gebruik te maken van de garderobe.

Het is niet toegestaan om:

 • Zich in de directe omgeving van het terrein in groepsverband te bevinden, lawaai te maken, of op andere wijze overlast te bezorgen.
 • Drank en of etenswaren mee naar binnen of mee naar buiten te  nemen.

Het is verboden om:

 • Wapens en of drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Geweld te gebruiken of er mee te dreigen, grove taal te gebruiken, door woord of gebaar zich schuldig te maken aan  seksuele intimidatie of ander onbehoorlijk gedrag te vertonen.
 • Diefstal of vernieling te plegen. 

Toegang wordt geweigerd indien:

 • Er niet wordt meegewerkt aan controle of identificatie.
 • Wij vermoeden dat U dronken of anderszins onder invloed bent.
 • U zich niet houdt aan ons huisreglement.

Bij begaan van een overtreding en/of misdrijf wordt:

 • Verdachte aangehouden.
 • Verboden voorwerpen in beslag genomen.
 • De politie ingeschakeld.
 • Verdere toegang ontzegd voor onbepaalde tijd.

 

Voor All-in feesten gelden de volgende (extra) regels:

 • Entree alleen als je 18+ bent en met een geldig ID bewijs (geen foto of kopie)
 • De bar is open van 22:00 tot 2:30 (tenzij de evenement tijden afwijken dan gelden die specifieke tijden zoals aangegeven op kanalen van Uitgaanscentrum De Kers.)
 • Bij binnenkomst krijg je een penning, deze kan aan de bar geruild worden voor een glas. Dit glas kun je aan de bar laten vullen, 1 glas per persoon tegen inlevering van een leeg glas.
 • Glas kwijt? Voor €5,- kun je een nieuwe kopen. 1 glas per persoon
 • All-in dranken zijn Hertog Jan van de tap, fris, huiswijn en mixdranken van Wodka, Bacardi, Malibu en Whisky (dranken combineren met energy drank is niet mogelijk!)
 • Leeg gooien van je glas is verboden. Wil je iets anders drinken, kun je je glas bij de bar inruilen voor een andere.
 • Vanzelfsprekend schenken wij niet door aan personen die te veel gedronken hebben
 • Verder gelden onze standaard huisregels