Huisregels

Huisreglement
• Betreden op eigen risico
• De directie aanvaard geen aansprakelijkheid aangaande in deze
   gelegenheid opgelopen persoonlijk letsel, vermissing, schade
   aan en/of diefstal van goederen.
• Betreden van de gelegenheid betekend akkoord gaan met de
   huisregels.
• De eigenaar heeft het recht personen de toegang te weigeren.
• Beveiligingsmedewerkers hebben de bevoegdheid te handelen
   in naam van de eigenaar.

• Indien een geboekte artiest , wegens onvoorziene omstandigheden, niet kan komen wordt er een alternatief programma aangeboden en kan er geen geld terug gegeven worden voor al aangeschafte kaarten.
• Toegang alleen voor personen van 18 jaar en ouder.
* Personen onder de 18 mogen geen alcohol kopen, gebruiken of vasthouden.
* Er mag ook geen alcoholhoudende drank aan personen onder de 18 worden doorgegeven.
• Een half uur voor sluiten wordt er geen toegang meer verleend tot onze gelegenheid.

Spelregels All in feesten:

  • Bij het scannen van je ticket krijg je een munt. Deze kun je aan de bar inleveren voor een glas.
  • Dit glas kun je dan die avond laten vullen met fris, wijn, bier of mixdranken (Rum, Vodka, Wiskey)
  • Als je je glas kwijt bent, kun je voor €5,- een nieuwe munt kopen.
  • Ben je te zat, kan het feest voortijd beëindigd worden voor je.
  • De garderobe valt buiten het all in bedrag.
   Algemene regels:
• Aanwijzingen van onze medewerkers die verband houden met de
 huisregels moet U direct opvolgen.
• Medewerking verlenen aan controle op wapen en/of drugsbezit is verplicht.
• Identificatie tonen bij toegangscontrole, en op verzoek van onze
   beveiliging is verplicht.
• Jassen, bodywarmers en wat er op lijkt verplicht op te hangen in 
onze bewaakte garderobe.

Betaalde garderobe is voor eigen risico, bij vermissing bij aantoonbare schuld van ons (dus nog een garderobepenning in bezit, en geen jas gekregen maar wel ingeleverd, en dezelfde avond gemeld) wordt tot maximaal € 50,- vergoed, duurdere jassen inleveren is voor het bedrag boven de eerder genoemde € 50,- voor eigen rekening en risico, zoals ook aangegeven bij de inleverbalie.

Voor duurdere jassen bestaat de mogelijkheid om tegen 1% van de aangegeven dagwaarde met een minimum van € 2,50 gebruik te maken van de garderobe zoals aangegeven op het bord bij de garderobe

Als door drukte de garderobe vol is vervalt de verplichting gebruik te maken van de garderobe.

• Correcte kleding is verplicht.
• Gevonden voorwerpen inleveren bij de bar in het cafe.
• Klachten direct  melden bij de bedrijfsleider (aan de bar in het cafe kun je vragen waar hij is).

   Het is niet toegestaan om:
• Zich in de directe omgeving van het terrein in groepsverband te bevinden, lawaai te maken, of op andere wijze overlast te bezorgen.
• Drank en of etenswaren mee naar binnen of mee naar buiten te  nemen.
   Het is verboden om:
• Wapens en of drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te 
verhandelen.
• Geweld te gebruiken of er mee te dreigen, grove taal te gebruiken, door woord of gebaar zich schuldig te maken aan  seksuele intimidatie of ander onbehoorlijk gedrag te vertonen.
• Diefstal of vernieling te plegen.
   Toegang wordt geweigerd indien:
• Er niet wordt meegewerkt aan controle of identificatie.
• Wij vermoeden dat U dronken of anderszins onder invloed bent.
• U zich niet houdt aan ons huisreglement.
   Bij begaan van een overtreding en/of misdrijf wordt:
• Verdachte aangehouden.
• Verboden voorwerpen in beslag genomen.
• De politie ingeschakeld.
• Verdere toegang ontzegd.